سفارش تبلیغ
صبا

آثار خدمت در زندگی فردی و اجتماعی خادم

گاهی با یک «نصیحت» کینه ها رخت می بندد و صفا برمی گردد.

گاهی با «پا در میانی» بزرگ ترها دو طرف از کم محبتی به هم شرمنده می شوند و محبت برمی گردد.

و گاهی هم با یک «هدیه» لبخند جایگزین کدورت ها می شود و مهربانی برمی گردد و کار به نصیحت و پا در میانی نمی کشد.
پیامبر اکرم می فرمایند: «به هم هدیه بدهید تا رشته محبتتان استوار بماند، زیرا هدیه محبت را افزایش می دهد و کدورت را از بین می برد»

حرم رضوی،صحن جمهوری، شب میلاد پیامبر رحمت للعالمین و صادق آل محمد

 

یا رسول الله


ارسال شده در توسط خادم عالم آل محمد